Privatundervisning / Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Introduktionskurset (se tilbud) starter med et kort møde, hvor I får et indtryk af mig og mine arbejdsmetoder. Jeg vil løbende fortælle jer om de iagttagelser, jeg har gjort i forhold til jeres barns muligheder. Jeg vil komme ind på følgende områder:

  • Hvilke styrker har barnet?
  • Hvilke områder er der særligt behov for at gå i dybden med?
  • Hvordan er barnets indstilling til undervisningen?
  • Hvilke undervisningsformer er mest hensigtsmæssige, i forhold til jeres barn?
  • Hvad kan I selv gøre for at hjælpe jeres barn videre?
  • Er det en god ide at fortsætte undervisningen hos mig?
  • Er der behov for andre tiltag?
  • Eller kan I selv følge op på det herfra?

Hvad forventer jeg af jer?

Jeg forventer, at I som forældre er indstillede på at arbejde både med jer selv og med jeres barn, hvis det bliver nødvendigt. Forældreindsatsen vil variere fra barn til barn. Måske vil jeg i en periode bede jer om at læse højt af en bestemt bog en halv time om dagen. Måske vil jeg bede jer bage med jeres barn, spille spil eller træne tabeller. Jeg kan ikke udrette alverden på en time om ugen, men med jeres hjælp, er der mulighed for virkelig at sætte skub i udviklingen. ForældresamarbejdeDet er vigtigt, at I har tillid til mig og min måde at gøre tingene på, og at I spørger ind til undervisningen. Det er vigtigt at I som forældre tilegner jer redskaber, så I kan hjælpe jeres barn. Det kan jeg hjælpe jer med

Måske er det kun et lille løft jeres barn har brug for, og måske er det et langt sejt træk. Uanset hvad, er jeg overbevist om at vi i fællesskab kan kan finde nogle holdbare løsninger til glæde for jeres barn.

Marianne Lyngbirk Rosenberg  | Tlf.: 51 68 61 61