Til forsiden

 Privatundervisning
 
Fortælling
 For institutioner
 
Danish lessons
 
Klaverundervisning
 Musik-voksne/børn
 P
riser
 


 

  Marianne Lyngbirk
  Kongemarksvej 11
  2700 Brønshøj
  Tlf. 51 68 61 61
  lyngbirk@hotmail.com 

 

Hvor? Hvornår? Hvor meget? Hvordan?

Jeg underviser i alle skolefag fra 1.til 6.kl.

Eneundervisning: 5 lektioner fordelt over 2-5 uger inkl. løbende rådgivning I alt 2000 kr.
Prisen forudsætter, at dit barn undervises hos mig i Brønshøj.
(Hvis det er nødvendigt, at jeg kommer hos jer, må vi tale om prisen).

Holdundervisning:  Der oprettes fra tid til anden mindre hold 2-4 børn. Prisen for holdundervisning afhænger af hvor mange deltagere der er på holdet og timeantallet.
Se evt. sommerskole

Læseklub/Lektiecafe: For børn som ikke har store indlæringsproblemer, men som har svært ved at få klaret lektierne i hverdagen, eller som har brug for mere rutine i forbindelse med læsning, stavning eller tabeltræning. I lektiecafeen kan der være op til 8 børn og man arbejder selvstændigt meget af tiden, men kan få hjælp når man har brug for det.

Der kan suppleres med fx. stavespil og tabeltræning i trampolinen mv. i det omfang der er behov for det. For at kunne deltage i lektiecafeen skal man mindst have haft en times privatundervisning (400,-), for at jeg kan vurdere om man har forudsætninger for at deltage.

Hvis der er nok tilmeldte er der lektiecafe to gange om ugen i 2 timer.

Pris: 10 timer 1000,-

Sommerskole: 5 dage a 4 timer 2000


Start

De 5 lektioner vil jeg bruge til at lære dit barn at kende og afdække nogle af de vanskeligheder, vi skal arbejde med.
Jeg vil give min faglige vurdering af dit barn, og vejlede i, hvordan I selv kan arbejde videre derhjemme. Jeg vil desuden vurdere, om det er en god ide at fortsætte undervisningen hos mig, eller om der er brug for andre tiltag.

Det vil være en fordel, hvis I har mulighed for at hente eller bringe barnet, så jeg kan give jer en kort opfølgning på, hvad vi har lavet - så I har noget at arbejde videre med derhjemme. I nogle tilfælde kan det være en god ide, at I deltager i undervisningen i én af lektionerne, for at få inspiration til hvordan I kan arbejde videre derhjemme. I andre tilfælde vil det være en fordel at undervise barnet, uden at forældrene er til stede.

Opfølgning
Efter endt kursus tager vi stilling til om vi skal fortsætte med endnu et kursus, eller om der evt. er mulighed for at jeres barn kan deltage i noget holdundervisning. (Om der kan oprettes et hold, afhænger af, om jeg blandt mine elever har børn på samme udviklingstrin).

Kurset kan, hvis man ønsker det, afsluttes med en skriftlig evaluering, eller der kan suppleres med en evaluering over telefonen, hvis I ikke har haft mulighed for at følge med løbende.

Jeg giver min vurdering af barnets udvikling og giver råd om, hvad I kan gøre fremover for at følge op på undervisningen derhjemme og i skolen.

Undervisningen foregår hovedsagligt i eftermiddagstimerne mellem 12 og 17, men jeg underviser meget gerne om formiddagen hvis I har mulighed for det.

Ring til Marianne Lyngbirk på tlf. 51 68 61 61hvis du vil vide mere.
Eller send mig en mail på lyngbirk@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Til top


 Hvem er jeg
 Undervisningen
 Forældresamarbejde
 
Hvor? Hvor meget? Hvornår? Hvordan?

 Sommerskole

Hvem er jeg


Undervisningen


Forældresamarbejde


Hvordan og hvornår? 
Sommerskole