Til forsiden

 Privatundervisning
 
Fortælling
 For institutioner
 
Danish lessons
 
Klaverundervisning
 Musik-voksne/børn
 P
riser
 
 Kontakt
 

  Marianne Lyngbirk
  Kongemarksvej 11
  2700 Brønshøj
  Tlf. 51 68 61 61
  lyngbirk@hotmail.com 


 

 

Undervisningen.

Undervisningen foregår hjemme hos mig i Brønshøj, med mindre vi laver en særlig aftale. Jeg vil typisk undervise dit barn 1-2 timer om ugen. Herudover må man forvente ca. ½ times lektielæsning om dagen. Undervisningen bygger på et tæt samarbejde med forældrene. (Se Tilbud og Forældresamarbejde i menuen til højre).

Mål for undervisningen
Det jeg ser som min vigtigste opgave er at fastholde børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. Hvis de har mistet den, så håber jeg at jeg kan hjælpe dem med at finde tilbage til den. Desuden håber jeg, at jeg kan bidrage til, at de får en tro på sig selv - en tro på at de selv kan løse problemerne.

Det jeg kan, er at gå i dybden med det enkelte barn og finde ud af hvor, der er sket en blokering, og arbejde videre med barnets grundlæggende færdigheder derfra i en afslappet og hyggelig atmosfære.

Det som er specielt for mig og min arbejdsform er, at jeg kan se verden med børnenes øjne. Samtidig har jeg den voksnes erfaringer og overblik, og kan gå ind og støtte barnet der hvor det har brug for det.

Hvad kan jeg ikke?
Jeg kan ikke tilbyde ordinær lektiehjælp. Det er vigtigt for mig at holde min undervisning adskilt fra skolearbejdet, som i mange tilfælde kan være forbundet med frustrationer og nederlag for barnet. Jeg arbejder på langsigtede løsninger der kan sætte barnet i stand til, med tiden, selv at klare problemerne.

Jeg er ikke uddannet psykolog, og hvis jeg vurderer at et barn har så store følelsesmæssige blokeringer at det forhindrer det i at lære noget, så må jeg henvise til en professionel på det område.

De fleste børn vil jeg kunne hjælpe, men der kan være tilfælde, hvor jeg må henvise til mere vidtgående specialundervisning.

Jeg har kun få erfaringer med børn i 7.-9.klasse.

Arbejdsmetoder
Mine arbejdsmetoder varierer meget fra barn til barn. Jeg vil i nogle tilfælde inddrage praktisk-musiske metoder, og i andre vil det være mere rutineprægede opgaver der er brug for. Nogle børn har brug for, at der i en periode ikke bliver stillet for store krav til dem. Andre har brug for at der bliver stillet større krav, end de har været vant til.                                                                                                   
Til top


    
 Hvem er jeg

 Undervisningen

 Forældresamarbejde

 
Tilbud